Tài liệu luyện thi IELTS CẤP TỐC

· Advice

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Tài liệu luyện thi IELTS CẤP TỐC

I. Kiến thức liên quan

II. Tài liệu luyện thi IELTS cấp tốc thiết yếu

1. Tài liệu

IELTS TUTOR lưu ý để quá trình luyện thi cấp tốc của bạn thuận lợi hơn, các bạn cần có bộ tài liệu thiết yếu ví dụ như:

2. Cách học từng kĩ năng